Vergadering in Kathmandu

We willen hier ook een verslagje van onze reis naar Nepal (voorjaar 2014) brengen.
De bedoeling was om een bezoekje aan het dorp en aan de school te brengen, om zo ook vanuit het bestuur het project te kunnen opvolgen. We hadden gepland de trip ter plaatse met een binnenlandse vlucht te doen, daar het over de weg héén en terug een 30tal uur duurde. Wanneer het moment daar was bleek echter dat de plaatselijke luchthaven gesloten was voor onderhoudswerken! We hebben ons bezoek dus moeten afgelasten, maar hebben een alternatief gevonden om antwoorden op onze vragen (die we voorbereid hadden op onze bestuursvergadering) te krijgen.
 
We hebben in Kathmandu een vergadering gehad met 2 mensen van het comité; dat Saancho ter plaatse vertegenwoordigd, met name Dilli en Deepak.
 
Volgende items zijn tijdens deze vergadering aan bod gekomen:
 

 • Overhandiging van de centen van de kinderen van Gasthuisberg (cfr. foto)
   
 • Er wordt een ter plaatse een banner gemaakt met het logo van Saancho om aan de school op te hangen. Zo wordt de link met onze VZW duidelijk.
   
 • Elk kind van het dorp heeft nu de mogelijkheid om degelijk onderwijs te genieten!. Het is zelfs al zo dat kinderen van buiten het dorp de vraag stellen om er school te mogen lopen (wegens de goede kwaliteit van het onderwijs). Prioritair zijn echter de kinderen uit het dorp!
   
 • Nu zijn er 2 leerkrachten Engels door ons tewerkgesteld. Kunnen bv de 18 jarige leerlingen, die het Engels goed onder de knie hebben, niet mee voor de klas staan om de basis over te brengen? Een idee…
   
 • Naar het onderwijs toe is het van belang dat wij ons Westers model niet opdringen. Uiteindelijk zijn het de mensen ter plaatse die het moeten doen. Wel moet het mogelijk zijn om onze ideeën hierrond met de mensen ter plaatse af te toetsen om zo tot een consensus te komen.
   
 • Wat met Engels voor de volwassenen (belang voor dorpsontwikkeling, toerisme)? Het dorp wordt nu immers stilaan ontsloten voor toerisme door een weg in aanbouw.
   
 • De idee is geopperd om vanuit België een vrijwilliger in het dorp in te schakelen. Dit moet echter nog verder worden onderzocht (verantwoordelijkheden, opvolging, verzekering….)
   
 • Uitbouw van de computerklas (via laptops uit België). Dit is zeker mogelijk. Er is een overheidsleerkracht met kennis van de computer en ook de leerkrachten Engels kunnen er mee omgaan.
   
 • De salarissen van de leerkrachten werden overlopen. De plaatselijke gemeenschap draagt bij door de leerkrachten kost en inwoon te verlenen. Momenteel krijgen de leerkrachten een 14.000 Nepalese roepies per maand (dit is ongeveer 108 euro per maand). Een moeilijkheid is om leerkrachten aan de school gebonden te houden. Wanneer ze in de stad een betere verloning kunnen krijgen, zijn ze natuurlijk geneigd om te vertrekken. Het bestuur kan het verloop niet vermijden, maar ze kunnen wel zorgen voor tijdige vervanging en overdracht zodat de continuïteit naar de leerlingen verzekerd blijft..
   
 • Doorgegeven dat we nu door de Belgische regering als VZW erkend zijn. Dit heeft naar het comité ter plaatse toe ook administratieve consequenties (bewijzen van financiële transacties,...)
   
 • De corebusiness van Saancho blijft het mee zorgen voor een degelijk basisonderwijs voor de kinderen ter plaatse. Een aantal bijkomende kleine verwezenlijkingen (bv de trap) kunnen, als het financieel haalbaar is.
   

Als afsluiter werd nogmaals benadrukt dat we het belangrijk vinden dat onze samenwerking gebaseerd is op inbreng van alle partijen. Door hun steentje bij te dragen verhoogt de inzet en betrokkenheid van de lokale dorpsgemeenschap en beschouwen ze dit ook als "hun" project.