Nieuwsbrief Juni 2016

Nieuwsbrief Juni 2016

April 2016: de Nepalreis van Rita

 
Eén jaar na de verwoestende aardbevingen in Nepal bezocht Saancho-lid Rita Pattale waar ze vorig jaar 3 maanden als vrijwilliger  les gaf in de plaatselijke school.  Het was een warm weerzien met het gastgezin, met de schoolkinderen en met andere dorpsbewoners.
Na de aardbevingen in april en mei 2015 volgden een paar lesvrije maanden (niet alleen in Pattale maar in de meeste delen van Nepal). De door de aardbevingen aangerichte schade aan de schoolgebouwen maakte de  klaslokalen onveilig. Intussen zijn deze tijdelijk hersteld (zie foto) en wordt er les gegeven in gestutte lokalen in afwachting van de constructie van de nieuwe schoolgebouwen.
 
Op het schoolterrein vind je momenteel niet alleen spelende kinderen maar ook noeste arbeiders.  Het is er één en al bedrijvigheid om het nieuwe aardbevingsbestendige schoolgebouw op te trekken (in oprichting met de steun van Saancho VZW en dus met uw steun). Met man en macht wordt er gewerkt. Dat de fundamenten super stevig en schokbestendig zijn, is zelfs duidelijk voor een leek (zie foto's op onze homepage www.saancho.org). In het najaar zullen er 2 van de geplande 6 klassen klaar zijn. Dan kunnen alvast een 30-tal leerlingen les volgen in de veilige, comfortabele klassen.
 
Ook de 2 leerkrachten Engels zetten onverdroten hun inspanningen voort om de leerlingen (intussen zijn het er bijna 150) de noodzakelijke kennis van de Engelse taal bij te brengen. Meer dan ooit is de kennis van Engels onmisbaar voor de persoonlijke ontplooiing van de kinderen, maar ook voor de ontwikkeling van Nepal als land is deze opening naar de rest van de wereld onontbeerlijk.  Jammer genoeg, net als voor de heropbouw van de schoolgebouwen, maakt de Nepalese regering geen fondsen vrij om deze doelstellingen te behalen.
 

Juli 2016: Educ4All gaat naar Pattale

Jolien en Elise, 2 vrijwilligsters van de vzw Educ4all, vertrekken naar Pattale. Drie weken lang zullen ze er enkele leerkrachten ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderwijs- en educatieve taken. Een constructieve en multiculturele aanpak om de competenties van de plaatselijke leerkrachten verder te ontwikkelen. Meer info over deze partnerorganisatie op www.educ4all.net.

 

Augustus 2016: I love Nepal – onze jaarlijkse Nepaldag

 

Zaterdag 20 augustus. Save the date! Kom en geniet op de jaarlijkse Nepal-dag op de gezellige boerderij van Luc en Marcia in Houwaart. Je krijgt eerstdaags een uitnodiging.

 

 

Over Saancho vzw…

 

Saancho vzw België bestaat nu ruim 4 jaar en heeft dankzij jullie al een hele weg afgelegd. Gestart met de vraag om een leraar Engels te betalen in Pattale kunnen we vandaag terugblikken op enkele mooie realisaties:

-       We betalen 2 leraren Engels

-       De dorpsgemeenschap bouwde met onze hulp een trap naar de schoolgebouwen

-       Rita ging 3 maanden Engelse les geven

-       Deepak kocht met onze hulp tentzeilen om de eerste nood te ledigen vlak na de aardbeving vorig jaar

-       Er wordt volop gewerkt aan 2 van de geplande 6 klaslokalen na de verwoesting van vorig jaar

-       Jolien en Elise gaan het kleuterklasje opfleuren en didactische ondersteuning geven aan de leerkrachten

-       We kregen 6 laptops van een school in Oostende; we gaan bekijken of we hiermee een computerklasje uit de grond kunnen stampen

 

Met jullie steun gaan we verder met:

-    de bouw van aardbevingsbestendige schoolgebouwen in Pattale

-    het betalen van leraren Engels

-    We zijn in onderhandeling met de mensen van Kalikasthan om garanties te krijgen dat onze hulp correct besteed wordt; meer nieuws op onze Nepaldag

 

Het Saancho-team dankt zijn sponsors van harte. Jullie hebben dit mogelijk gemaakt!

 

Liane, Joris, Rita, Patrick, Karin, Céline, Nele

Datum: 
juni, 2016